• Ús de la pàgina web

1. Tot usuari accedirà i utilitzarà la pàgina web www.barcelonacup.com conforme a aquestes condicions generals ia les condicions particulars, a la llei, a l’ètica, bona fe i/o als bons costums, abstenint-se de realitzar qualsevol classe d’acte que suposi qualsevol classe de perjudici a la pròpia pàgina web, a BARCELONACUP i/oa la resta d’usuaris de la mateixa.

2. En cas d’incompliment per part de l’usuari de qualsevol de les obligacions anteriors, BARCELONACUP es reserva el dret de prohibir o denegar a aquest usuari l’accés al lloc web www.barcelonacup.com.

• Condicions de venda

3. Tots els usuaris estaran sotmesos a les Condicions de Venda dels productes i serveis de BARCELONACUP estableix aquesta pàgina web i vigents en el moment en què es realitzi la consulta en línia, de manera que BARCELONACUP es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ les mateixes.

4. L’accés i procés de contractació dels productes i/o serveis de BARCELONACUP per part de l’usuari, és el que estableix la pàgina web www.barcelonacup.com.

• Durada

5. D’acord amb els termes i condicions de les presents Condicions Generals així com de les condicions particulars de contractació, BARCELONACUP es reserva el dret unilateral de suspendre temporal o acabar definitivament, la prestació de serveis o la comercialització de productes a través de www.barcelonacup.com , així com de suspendre temporal o acabar definitivament el servei del lloc web www.barcelonacup.com.

• Claus d’accés

6. La clau d’accés/nom d’usuari/contrasenya s’obté seguint el procés vigent en cada moment estipulat en la pròpia pàgina web www.barcelonacup.com.

7. L’usuari no facilitarà l’ús de la seva pròpia clau d’accés/nom usuari/password a tercers.

8. BARCELONACUP no es fa responsable per qualsevol dany i perjudici o beneficis deixats d’obtenir causats a l’usuari, a conseqüència de la pèrdua o sostracció de la clau d’accés/nom usuari/password i/oa conseqüència de la seva utilització part d’un tercer.

9. BARCELONACUP es reserva el dret de variar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la forma i condicions de subscripció i contractació del/s servei/si/o producte/s de BARCELONACUP a la pàgina web www.barcelonacup.com.

• Galetes

10. Per tal de controlar la sessió de l’usuari, www.barcelonacup.com utilitza cookies quan aquest navega per la mateixa. Les galetes utilitzades són de tipus temporal, es a dir, que desapareixen en acabar la sessió. Per tant, aquesta cookie no s’emmagatzema en el disc i quan l’usuari tanca la sessió la cookie no hi figura. Les cookies utilitzades no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. Les cookies utilitzades no són nocives i només s’utilitzen durant la sessió de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de les cookies. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar www.barcelonacup.com cal que l’usuari permeti la instal · lació de les cookies temporals.

• Propietat Industrial i Intel · lectual

11. BARCELONACUP és propietària del nom de domini i del lloc www.barcelonacup.com.

12. El lloc web www.barcelonacup.com en la seva totalitat, incloent sense cap exclusió, el seu disseny, estructura i distribució, respostes a les consultes realitzades pels usuaris/consultants, textos i continguts, logotips, botons, imatges, codi font, així com tots els drets de propietat industrial i intel · lectual i qualsevol altre signe distintiu, pertanyen a BARCELONACUP, per la qual cosa està prohibida la seva utilització, còpia, reproducció, així com la seva eliminació, lesió, alteració i/o modificació, bé parcial o total, temporal o definitiva dels mateixos sense l’autorització expressa i per escrit de BARCELONACUP, sense que en cap moment pugui entendre que existeix cap mena de llicència o autorització sigui quina sigui la seva naturalesa, total i/o parcial, a cap tercer i/o usuari per part de BARCELONACUP.

13. BARCELONACUP es reserva el dret a redissenyar i variar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració de la pàgina web www.barcelonacup.com.

14. Tots els drets de propietat industrial i intel · lectual i qualsevol altre signe distintiu, incloent sense cap exclusió, continguts, documents, textos i ressenyes publicats al lloc web, així com imatges, disseny, gràfics, dibuixos, botons, logotips i marques, dels diferents col · laboradors en el lloc web www.barcelonacup.com pertanyen als seus autors, per la qual cosa està prohibida la seva utilització, còpia, reproducció, així com la seva eliminació, lesió, alteració i/o modificació, bé parcial o total, temporal o definitiva de els mateixos sense l’autorització expressa i per escrit dels seus autors.

15. BARCELONACUP no assumirà cap responsabilitat en cas que qualsevol dret de propietat industrial o intel · lectual titularitat de tercers es vegi infringit per un tercer i/o usuari o que infringeixin els drets de qualsevol tercer i/o usuari.

• Responsabilitat

16. BARCELONACUP i Planificació Jurídica – Centre de Documentaciónno seran responsables pels danys i/o perjudicis i/o reclamacions i/o lucre cessant que pogués produir als usuaris i/o qualsevol tercer, siguin persones naturals o jurídiques, que actuïn o deixin d’actuar com a resultat de la resposta efectuada pel Centre de Documentació i Planificació Jurídica.

17. BARCELONACUP no garanteix que el lloc web www.barcelonacup.com vagi a funcionar constant, fiable i permanentment, sense retards o interrupcions de manera que BARCELONACUP no es responsabilitza per qualsevol dany i/o perjudici i/o beneficis deixats d’obtenir per l’usuari o qualsevol altre tercer que es vegi perjudicat com a conseqüència dels serveis prestats a través d’aquesta pàgina web.

18. No existeix relació o associació de cap classe entre BARCELONACUP i el lloc web www.barcelonacup.com amb els titulars dels altres llocs web als que estiguin enllaçats, pel que BARCELONACUP i el lloc web www.barcelonacup.com no són responsables de pàgines web alienes, ni de la seva utilitat, fiabilitat, exactitud, ni dels continguts inclosos en les mateixes, són per tant llocs web pertanyents a societats independents sense que existeixi associació o relació.

19. BARCELONACUP no es responsabilitza de qualsevol dany i/o perjudici i/o beneficis deixats d’obtenir per l’usuari o qualsevol altre tercer que es vegi perjudicat a conseqüència també de les opinions, manifestacions, dades i/o continguts que puguin emetre directament o indirectament els propis usuaris per qualsevol motiu, i en qualsevol moment i forma en el lloc web www.barcelonacup.com.

20. BARCELONACUP no es responsabilitza per qualsevol dany i/o perjudici i/o beneficis deixats d’obtenir per l’usuari o qualsevol altre tercer que es vegi perjudicat a conseqüència de qualsevol circumstància de força major, cas fortuït, fallada o error de les línies de comunicació, o de la prestació defectuosa o fallada de la xarxa Internet.

21. BARCELONACUP no garanteix que els continguts del lloc web www.barcelonacup.com hagin de poder estar constantment actualitzats, que siguin conformes a la llei, a la moral, bona fe i/o als bons costums, la seva exactitud, licitud, veracitat i/o exhaustivitat, o que hagin de ser útils per als usuaris o que no continguin qualsevol classe d’error, de manera que BARCELONACUP no es responsabilitza per qualsevol dany i/o perjudici i/o beneficis deixats d’obtenir per l’usuari o qualsevol altre tercer que es vegi perjudicat a conseqüència dels mateixos.

22. BARCELONACUP no serà responsable de qualsevol dany o perjudici ocasionat a qualsevol usuari oa tercers, ni per guanys deixats d’obtenir per qualsevol usuari o tercer, causats directament o indirectament de la utilització i/o accés i/o connexió amb la pàgina web www.barcelonacup . com i/o pàgines a ella enllaçades, no sent per tant responsable per qualsevol dany o perjudici ocasionat a qualsevol usuari oa tercers, ni per guanys deixats d’obtenir per qualsevol usuari o tercer a causa del funcionament incorrecte, defectes, errors i/o danys causats, totals i/o parcials, a tot maquinari, programari i/o programes informàtics, així com de la pèrdua, alteració i/o danys, totals i/o parcials sobre informació continguda en suports magnètics, discos, cintes, disquets i altres, així com per la introducció de virus informàtics o de variacions o alteracions no desitjades sobre tota informació, documents, fitxers, bases de dades, maquinari i/o programari.

23. BARCELONACUP no serà responsable per qualsevol dany i/o perjudici que no sigui imputable únicament i exclusivament a la pròpia BARCELONACUP, quan l’usuari o les persones de les que aquest hagi de respondre siguin les culpables de tals danys i perjudicis, de qualsevol dany i/o perjudici causat a tercers i/o tot lucre cessant o guanys deixats d’obtenir per l’usuari o tercers.

• Llei aplicable i jurisdicció competent

24. Els jutges o tribunals competents per conèixer de qualsevol discrepància que pogués sorgir amb l’usuari, seran, amb renúncia a qualsevol altre fur, els del lloc de compliment de l’obligació.

25. Si l’usuari resideix fora del territori espanyol però a la UE, BARCELONACUP i l’usuari se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya o als del país on es trobi el domicili de l’usuari, a elecció de la part perjudicada.

26. Si l’usuari resideix fora del territori espanyol i de la UE, BARCELONACUP i l’usuari se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.

27. És aplicable la llei espanyola.