NORMATIVA PER A INSCRIPCIÓ D’EQUIPS

Nombre d’equips

Cada Club podrà inscriure a un o més equips en totes i cadascuna de les categories que es convoquen. El nostre objectiu és permetre la participació a tots els clubs que ho desitgin.

Es recomana realitzar la inscripció com més aviat millor.

Reserva d’Allotjament

Es demana que el nombre de places que es reservi en el Formulari sigui el més aproximat possible.

No obstant, fins al 1 de Juny podrà ampliar-se o modificar-se aquesta reserva.

A partir d’aquesta data no es garanteix places per a les reserves d’última hora. Es recorda que el xofer és un component més de l’equip, per això, si es té interès que s’allotgi amb l’equip, s’aconsella incloure’l en la reserva i formulari.

Relació de jugadors

La relació de jugadors podrà enviar-se a través de la nostra pàgina web, abans del 1 de Juny.

És necessari indicar el nom i els cognoms de tots els participants (jugadors i cos tècnic) així com les dates de naixença i nombre de D.N.I. o Passaport.