FIANÇA

Amb l’únic objectiu de plantar cara a possibles desperfectes en les instal·lacions i residències, cada Club deurà dipositar una fiança de 60 €, el primer dia a l’arribada a la Central d’Informació. L’últim dia del Torneig serà retornada la mateixa si no s’ha ocasionat cap desperfecte.

ASSEGURANÇA

És obligatori que tots els participants estiguin degudament assegurats durant la seva estada en la nostra ciutat, dintre i fora dels terrenys de joc. “Barcelona Cup” no es responsabilitza de lesions, malalties o robatoris.

 

RESULTATS

En els menjadors del Torneig cada nit estaran exposats tots els resultats i classificacions; així com els mateixos figuraran en la nostra pàgina web. També diàriament apareixeran en el diari “SPORT” de la nostra ciutat.