NORMES DEL TORNEIG

El Torneig es regirà d’acord amb les normes establertes per la R.F.I.F., exceptuant el ressenyat especialment en aquest reglament.

SISTEMA DE COMPETICIÓ

Es formaran grups de 4 equips que s’enfrontaran en una lligueta a una sola volta.

El 1º i 2º de cada grup es classifiquen per a la fase de Campions.

El 3º i 4º es classifiquen per a la fase de Consolació.

TEMPS DE JOC

En la Categoria de F-11 cada part és de 25 minuts.

En el cas de F-7 so de 20 minuts cadascuna.

Els descansos es realitzaran en el mateix terreny de joc.

Els horaris es duran amb estricta rigurositat. Els equips deuran estar preparats 10 minuts abans del començament del partit.

En cas d’incompareixença el resultat serà de 3-0.

Si un equip és expulsat de la competició no tindran validesa els partits que hagi disputat.

COMPETICIÓ

 • Fase de Clasificació
 • La Puntuació será:
 • Partit Guanyat 3 punts
 • Partit Empatat 1 punt
 • Partit Perdut 0 punts
 • En cas d’igualtat a punts en la Classificació de la lligueta el criteri a seguir serà:
 • Goal-average Particular.
 • Goal-average General.
 • L’Equip més golejador.
 • L’equip més jove tenint en compte l’edat dels jugadors inscrits.

FASE FINAL

 • Eliminatòries
 • Serà a partit únic; en cas d’acabar en empat es llançarien penals segons normativa F.I.F.A.
 • Finals
 • En cas d’empat es llançaran penals segons la normativa F.I.F.A.

UNIFORMES

Totes les samarretes estaran proveïdes de nombres i aquests deuran coincidir amb els de l’Acta del Partit.

En cas de coincidir els uniformes, l’equip nomenat en primer lloc és el qual té dret a usar el seu vestuari habitual.

CONVOCATÒRIA

 • En les Categories de Futbol 11 es poden inscriure 18 jugadors amb 7 canvis, no rotatius. Per a efectuar els canvis hi ha les opcions següents:
 • En el descans
 • Durant el temps de joc, sol•licitant-lo a l’arbitre i no sobrepassant 3 interrupcions durant el partit.
 • Aprofitant les 3 interrupcions de l’equip contrari.
 • En les Categories de Futbol 7 es pot inscriure 12 amb 5 canvis rotatius.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Abans de cada partit els delegats deuran emplenar l’Acta i presentar-la al costat de les fitxes, DNI o Passaport al Delegat de Camp.

Són imprescindibles els documents originals.

ÀRBITRES

Tots els partits seran dirigits per àrbitres del Col·legi Català d’Àrbitres.

L’àrbitre serà l’autoritat màxima en el terreny de joc i estarà facultat per a suspendre si aprecia un mal comportament reiterat en algun dels equips participants decidint el Comitè Competició la sanció a determinar.

SANCIONS

El jugador que anés expulsat amb targeta vermella directa per falta greu; la sanció l’adoptarà el Comitè de Competició. En el cas de reincidència serà suspès per a la resta del Torneig.

L’expulsió per doble targeta o per targeta vermella no greu no serà motiu de sanció, en cas que un jugador acumuli 3 targetes (groga o vermella) serà suspès un partit.

L’equip que demostri una actitud violenta durant la competició o cometi qualsevol acció il·legal amb la documentació dels jugadors, podrà ser expulsat del Torneig.

Una alineació indeguda serà motiu de sanció al club infractor amb la pèrdua del partit i dels punts.

COMITÈ DE COMPETICIÓ

Totes les reclamacions i/o protestes deuran lliurar-se, per escrit i al transcurs d’una hora de finalització del partit, al Delegat de Camp, juntament amb la taxa de protesta (20.- €). La taxa de protesta serà reemborsada si la reclamació és acceptada.

El Comitè de Competició estarà format per un representant de la Federació Catalana de Futbol, un representant del Col·legi d’Àrbitres i un representant del Comitè d’Organització del Torneig.

Les decisions que adopti el Comitè de Competició seran inapel•lables, pel que tots els equips participants de la “BARCELONA CUP”, deuran acatar, sense cap excepció, les resolucions que aquest Comitè determini.

ALINEACIÓN INDEGUDA

Es considera alineació indeguda en els casos següents:

Alinear un jugador que no aquest en les llistes presentades pel club i revisades per l’organització.

Alinear un jugador de la mateixa categoria o categoria inferior 2 partits en el mateix dia.

Si algun equip comet alguna irregularitat, el Comitè de Competició donarà per perdut el partit amb el resultat de 3-0 contra l’equip infractor.

Els jugadors de categoria inferior poden ser alineats en una altra superior però mai els jugadors de categoria superior podran ser alineats en una inferior.

NOTES DE L’ORGANITZACIÓ

Tots els Delegats han de comprovar que els seus jugadors estan assegurats, dintre i fora del camp. Cada equip deurà enviar un certificat de la Federació acreditant aquesta informació. La “BARCELONA CUP ” no es responsabilitzarà de lesions, malalties o robatoris. En cas de necessitat, l’organització de la “BARCELONA CUP“ podrà realitzar les modificacions oportunes per a una millor marxa del Torneig. En totes les categories s’ admeteix la inscripció de 2 jugadors maxim per equip, que tinguin un any mes de edad.-

Totes les Entitats participants deuran acceptar sense reserva alguna el reglament del TORNEIG DE FUTBOL BASI “BARCELONA CUP”.